Forside

Velkommen til Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

Formål Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget har til formål, at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. gennem finansiering af foranstaltninger i forbindelse med: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til.

Bestyrelsen i Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

Fødevareministeren har den 1. november 2016 udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en enig udtalelse fra Landbrugsraadet, Dansk Gartneri og Økologisk Landsforening:

Søren Flink Madsen Gartneriejer. Bestyrelsesnæstformand GASA Nord Grønt Bestyrelsesformand GAU. Skovhøjvej 8 8752 Østbirk Lars Skytte Gartneriejer. Bestyrelsesmedlem Økologisk Landsforening. Dømmestrupvej 44 5792 Årslev Kent Stenvang. Gartneriejer. Hedebovej 47 5474 Veflinge
Søren Olesen Gartneriejer. Udvalgsformand Brancheudvalget for Frugt og Grønt. Bestyrelsesmedlem GAU. Råbjergvej 20 4230 Skælskør Henning Roed Planteskoleejer. Bestyrelsesformand Danske Planteskoler. Bestyrelsesmedlem Dansk Gartneri. Bestyrelsesmedlem GAU. Hobrovej 308 8900 Randers Torben Lippert Sekretariatschef Dansk Gartneri Axeltorv 3 1609 København V

Fødevareministeren har den 1. november 2016 udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd:

Jesper Mazanti Aaslyng Konsulent Agrotech A/S Højbakkegård Allé 21 2630 Taastrup Leif Bach Jørgensen Det økologiske Råd Blegdamsvej 4 B 2200 København N Jesper Lund-Larsen Fagligt Fælles Forbund – 3F Kampmannsgade 4 1790 København V
Majken Pagter Aalborg Universitet Institut for Kemi og Biovidenskab Frederik Bajers Vej 7 9220 Allborg Bo Egelund Rådsmedlem Krarupvej 23 5771 Stenstrup

Bestyrelsen vil på møde den 19. januar 2017 konstituere sig

Søren Flink Madsen er fungerende bestyrelsesformand

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget CO/ Gartneribrugets Afsætningsudvalg Hvidkærvej 29 5250 Odense SV