Forside

Velkommen til Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

Formål Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget har til formål, at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. gennem finansiering af foranstaltninger i forbindelse med: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til.

Bestyrelsen i Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

Fødevareministeren har den 1. august 2012 udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en enig udtalelse fra Landbrugsraadet, Dansk Gartneri og Økologisk Landsforening:

Søren Flink Madsen Gartneriejer. Bestyrelsesnæstformand GASA Nord Grønt Bestyrelsesformand GAU. Skovhøjvej 8 8752 Østbirk Siebe Johannes Gorter Gartneriejer. Bestyrelsesmedlem Økologisk Landsforening.Bestyrelsesmedlem GAU. Skibhusvej 147 3. tv 5000 Odense C Kent Stenvang. Gartneriejer. Hedebovej 47 5474 Veflinge
Søren Olesen Gartneriejer. Udvalgsformand Brancheudvalget for Frugt og Grønt. Bestyrelsesmedlem GAU. Råbjergvej 20 4230 Skælskør Henning Roed Planteskoleejer. Bestyrelsesformand Danske Planteskoler. Bestyrelsesmedlem Dansk Gartneri. Bestyrelsesmedlem GAU. Hobrovej 308 8900 Randers Torben Lippert Sekretariatschef Dansk Gartneri Axeltorv 3 1609 København V

Fødevareministeren har den 1. august 2012 udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd:

Jesper Mazanti Aaslyng Konsulent Agrotech A/S Højbakkegård Allé 21 2630 Taastrup Leif Bach Jørgensen Det økologiske Råd Blegdamsvej 4 B 2200 København N Jesper Lund-Larsen Fagligt Fælles Forbund – 3F Kampmannsgade 4 1790 København V
Hanne Lindhard Pedersen Konsulent GartneriRådgivningen Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Bo Egelund Rådsmedlem Krarupvej 23 5771 Stenstrup Indtrådt 28. april 2015

Bestyrelsen har på møde den 26. november 2012 konstitueret sig således:

Bestyrelsesformand Søren Flink Madsen Bestyrelsesnæstformand Hanne Lindhard Pedersen

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget CO/ Gartneribrugets Afsætningsudvalg Hvidkærvej 29 5250 Odense SV